Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Rozpoczyna się pierwsze ogólnokrajowe badanie dotyczące medycznej marihuany

Rozpoczynają się pierwsze ogólnokrajowe badania nad medyczną marihuaną

Posted by Marihuana Doctors on 10/05/2016 in Badania i analizy

Zaktualizowano 27 grudnia 2018 r. Treść medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Rozpoczyna się pierwsze ogólnokrajowe badanie dotyczące medycznej marihuany

227 883 pacjentów z medyczną marihuaną zgłosi się do pierwszego w kraju badania dotyczącego konopi indyjskich przeprowadzanego przez niezależnych ekspertów

Rozpoczyna się pierwsze w kraju ogólnokrajowe badanie dotyczące medycznej marihuany, w którym 227 883 wykwalifikowanych posiadaczy karty medycznej marihuany zostanie zaproszonych do wzięcia udziału w pierwszym w swoim rodzaju, ogólnodostępnym badaniu mającym na celu zbadanie i udokumentowanie danych, które udowodnią, że marihuana jest lekarstwem. Ponadto zaproszenie zostało skierowane do 464 lekarzy zajmujących się marihuaną, aby dać lekarzom możliwość monitorowania i sprawdzania postępów swoich pacjentów, a także pogłębienia wiedzy na temat ich dolegliwości medycznych, co pozwoli im lepiej zrozumieć, jak skutecznie ich leczyć. Lekarze zajmujący się marihuaną mogą teraz wyrażać swoje opinie jako eksperci branżowi, opierając się na udokumentowanych danych Symptom Tracker.

Całkowita liczba pacjentów z medyczną marihuaną: 227,883

Dane z miareczkowania zostaną wykorzystane do określenia, które odmiany marihuany są najbardziej skuteczne w leczeniu poszczególnych dolegliwości, schorzeń i objawów, a także do ustalenia, która metoda podawania przynosi optymalną ulgę pacjentowi.

Trafnie nazwany "Symptom Tracker" jest dostępny poprzez aplikację mobilną stworzoną przez firmę technologiczną MarijuanaDoctors.com i będzie głównym elementem comiesięcznego newslettera organizacji, w którym czytelnicy będą informowani o postępach badań i wynikach danych dotyczących miareczkowania, którym towarzyszyć będą łatwe do zrozumienia wykresy przedstawiające dane demograficzne odnoszące się do każdej dolegliwości.

Łączna liczba subskrybentów biuletynu dla pacjentów leczonych medyczną marihuaną: 65,508

Całkowita liczba subskrybentów biuletynu "Lekarze Medycznej Marihuany": 544

Zaproszenie, które zadebiutuje w firmowym biuletynie Symptom Tracker w październiku 2016 r., zostanie wirtualnie dostarczone na rynek testowy ponad 65 000 pacjentów, którzy są już podwójnie zarejestrowani jako kwalifikowani pacjenci posiadający kartę medycznej marihuany oraz osoby aktywnie oczekujące na legalizację w stanach, które nie są jeszcze legalne, a także ponad 500 lekarzy z ogólnokrajowej sieci firmy.

Subskrybenci Biuletynu Lekarzy Medycznej Marihuany według stanów i subskrybenci Biuletynu Lekarzy Medycznej Marihuany według płci

Wyniki badania są graficznie posortowane według stanów i objawów poszczególnych chorób, co pozwala pacjentom na łatwe monitorowanie wyników badania, które odnoszą się bezpośrednio do objawów najbardziej dotkniętych przez pacjenta. Dzięki tym dodatkowym informacjom pacjenci mogą prowadzić bardziej dogłębną rozmowę z lekarzem, aby lepiej zrozumieć i kontrolować swoje objawy, jednocześnie poprawiając jakość swojego życia.

Symptom Tracker jest jedną z głównych funkcji nowej aplikacji mobilnej firmy, ale dostęp do niej jest równie łatwy i wygodny poprzez zalogowanie się na stronie mobilnej firmy oraz na stronie internetowej.

Dane demograficzne dotyczące medycznej marihuany według schorzeń

Uruchomienie aplikacji śledzenia w wersji BETA przyniosło natychmiastowe rezultaty w postaci danych zebranych z tłumu, dotyczących takich dolegliwości, jak przewlekły ból, silne nudności, zaburzenia lękowe, bezdech senny i napady. Pacjenci mają także możliwość filtrowania danych i porównywania wykresów z podobnymi scenariuszami w oparciu o konkretne objawy, płeć, wiek i fakt posiadania lub nieposiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

Aktualizacje zamieszczane w comiesięcznym biuletynie będą zawierały dane demograficzne z podziałem na wiek, płeć, stan zamieszkania, sposób zażywania, wybrane urządzenie do palenia oraz tradycyjne leki na receptę, które pacjenci z podobnymi dolegliwościami/symptomami zażywają w połączeniu z alternatywnym leczeniem medyczną marihuaną.

Pacjenci leczeni medyczną marihuaną według grup wiekowych i ubezpieczenia zdrowotnego

Dzięki temu, że sieć ma ugruntowaną pozycję na rynku, firma jest w stanie przeprowadzić badania na temat konopi indyjskich, zbierając dane niezbędne do udowodnienia, że marihuana jest lekarstwem, co pomoże zmienić federalny wykaz konopi indyjskich, umożliwiając prowadzenie badań naukowych, które doprowadzą do nowych przełomów w medycynie i uzdrawianiu ludzi.

Marihuana (i THC) jest obecnie sklasyfikowana jako substancja kontrolowana według listy 1 - wraz z heroiną (diacetylomorfiną), LSD (dietyloamidem kwasu lizergowego), MDMA (3,4-metylenodioksymetamfetaminą lub "ecstasy"), GHB (kwasem gamma-hydroksymasłowym), metakwalonem (Quaalude), Khat (katynon) i sole do kąpieli (3,4-metylenodioksypiwaleron lub MDPV) - ponieważ rząd federalny nadal twierdzi, że konopie indyjskie nie tylko mają wysoki potencjał nadużywania, ale także nie mają obecnie ŻADNYCH akceptowanych zastosowań medycznych w Stanach Zjednoczonych.

Zasoby i usługi firmy przyczyniły się do stworzenia dużej części rynku medycznej marihuany, zwłaszcza w stanach na wschodnim wybrzeżu, gdzie przepisy dotyczące medycznej marihuany są bardziej rygorystyczne i restrykcyjne. Badania opinii publicznej na temat marihuany dają także pacjentom w tych stanach możliwość aktywnego uczestnictwa w dalszym rozszerzaniu restrykcyjnego programu, dzięki czemu więcej pacjentów z innymi schorzeniami ma dostęp do programu medycznej marihuany.

Z dominującą obecnością wśród bardziej restrykcyjnych medycznie programów stanowych, takich jak Nowy Jork - stan, za który MarijuanaDoctors.com osobiście odpowiada, tworząc znaczny procent zarówno pacjentów, jak i lekarzy medycznej marihuany - program medycznej marihuany dopuszcza jedynie krótką listę konkretnych schorzeń wyniszczających i terminalnych, a także ograniczoną liczbę produktów i metod konsumpcji marihuany.

Pacjenci leczeni medyczną marihuaną w Nowym Jorku według schorzeń

W stanie Nowy Jork firma posiada w swojej sieci 51 wykwalifikowanych nowojorskich lekarzy i od początku programu, czyli od stycznia 2016 r., oficjalnie pomogła już ponad 2 050 pacjentom w uzyskaniu karty z medyczną marihuaną. Co więcej, firma ma również ponad 13 478 pacjentów rozpaczliwie oczekujących na przystąpienie do programu medycznej marihuany w Nowym Jorku w związku z wyniszczającymi schorzeniami, takimi jak przewlekły ból i zespół stresu pourazowego (PTSD).

Symptom Tracker ma na celu ułatwienie porozumienia między lekarzami, pacjentami i związanymi z nimi schorzeniami, aby ostatecznie umożliwić pacjentom cieszenie się lepszą jakością życia. Im więcej pacjentów i lekarzy będzie korzystać z mobilnego narzędzia do śledzenia objawów, tym więcej informacji będzie można gromadzić i zbierać codziennie, co tydzień i co miesiąc.

Jeśli stosujesz marihuanę w celach leczniczych, stań w imieniu pacjentów na całym świecie i zarejestruj się, aby wziąć udział w pierwszym w historii ogólnokrajowym badaniu na temat konopi indyjskich, przeprowadzanym metodą crowd-sourced peer-review, i stań się częścią danych, które pomogą udowodnić, że MARIJUANA JEST MEDYCYNĄ.