Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Medyczna marihuana pomoże dzieciom w Izraelu

Ministerstwo Zdrowia Izraela podjęło niedawno odważną, a jednocześnie mądrą i odpowiedzialną decyzję. Zdecydowało mianowicie o tym, że medyczna marihuana może być wykorzystywana w terapii dzieci zmagających się z najpoważniejszymi przypadkami epilepsji.

medyczna marihuana legalna w IzraeluDecyzja ta została podyktowana licznymi sygnałami pochodzącymi od samych rodziców, ci bowiem domagali się możliwości leczenia z wykorzystywaniem ściśle kontrolowanych dawek marihuany. Postulaty rodziców zyskały rekomendację specjalistów z zakresu medycyny, którzy również zasugerowali Ministerstwu Zdrowia ten rodzaj terapii jako sposób na udzielenie pomocy najmłodszym zmagającym się z najcięższym przypadkiem tej choroby. Decyzja Ministerstwa pociąga za sobą konkretne korzyści, dzieci zyskają bowiem dostęp do leku w przypadku, gdy inne sposoby leczenia nie będą przynosić spodziewanych rezultatów.

Okazuje się zresztą, że lecznicza marihuana może być z powodzeniem stosowana w leczeniu epilepsji, o czym mogą świadczyć choćby sygnały pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam głośna była zwycięska walka rodziców małej Charlotte o możliwość zastosowania takiej terapii. Dziś dziecko zmaga się z zaledwie kilkoma atakami choroby w ciągu dnia, choć przed rozpoczęciem leczenia medyczną marihuaną trwały one niemal nieprzerwanie odbierając dziewczynce szansę na normalne życie. W najbliższym czasie izraelskie ministerstwo ma dopracować wszystkie szczegóły związane z wykorzystaniem medycznej marihuany u dzieci, a zadanie lekarzy ma polegać na określeniu nie tylko najskuteczniejszych dawek, ale i najrozsądniejszych metod podawania leku.