Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Czy marihuanę można wiązać z ryzykiem wystąpienia raka płuc?

marihuana a rak płucNajnowsze badania naukowe zaskoczyły nie tylko przeprowadzający je zespół, ale również samych palaczy marihuany, okazuje się bowiem, że ich wyniki zadają kłam dotychczasowym związkom, jakich doszukiwano się pomiędzy paleniem konopi oraz rakiem płuc.

Okazuje się, że marihuana wcale nie zwiększa ryzyka wystąpienia tego nowotworu, a tendencja ta jest charakterystyczna nawet w przypadku częstych palaczy. Do niedawna przypuszczano, że związek taki istnieje, a wpływ konopi na ryzyko zachorowania na nowotwór płuc jest przynajmniej tak samo duży, jak wpływ tytoniu. Istniały zresztą mocne podstawy do tego, aby wyrażać podobne opinie, nie można bowiem kwestionować tego, że marihuana zawiera nawet dwa razy więcej substancji chemicznych, które wiążemy z występowaniem raka płuc w jego różnorodnych postaciach.

Za istnieniem takiego związku przemawiały również zachowania charakterystyczne dla samych palaczy, w tym zwłaszcza typowa dla nich tendencja do głębszego zaciągania się połączonego z trzymaniem dymu w płucach nawet do czterech razy dłużej niż palacze papierosów. A jednak badania, w których uczestniczyły dwa tysiące osób o zróżnicowanych nawykach związanych z przyjmowaniem marihuany nie potwierdziły, że czynność ta zwiększa ryzyko zachorowania nie tylko na nowotwór płuc, ale również szyi i głowy. Może mieć to związek ze składnikiem aktywnym marihuany znanym jako THC, przypuszcza się bowiem, że zachęca on komórki do starzenia się, przez co obumierają one jeszcze przed swoją transformacją nowotworową.