Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Marihuana i problemy z pamięcią krótkotrwałą

Mówiąc o paleniu konopi przez długi czas wiązaliśmy je z poważnym ryzykiem upośledzenia pamięci krótkotrwałej. Tymczasem najnowsze badania naukowe potwierdzają, że skojarzenie nie musi być wcale aż tak jednoznaczne. Wiele wskazuje na to, że ten niekorzystny skutek jest uzależniony od odmiany stosowanej przez palacza konopi.

marihuana a pamięćEksperyment polegający na rozwiązywaniu zadań, których celem było sprawdzenie stanu pamięci krótkotrwałej wykazał, że jedynie osoby sięgające po odmianę konopi znaną jako skun zwracali na siebie uwagę ze względu na problemy z pamięcią dające o sobie znać pod wpływem zastosowanej używki. Inni uczestnicy eksperymentu wykazywali takie same możliwości przypominania sobie, bez względu na to, czy byli upaleni, czy też czyści. Można zatem pokusić się o wniosek mówiący o tym, że pewne składniki marihuany występujące bardziej obficie w niektórych jej odmianach mogą zmniejszać problem utraty pamięci, jaki dostrzega u siebie spora grupa palaczy.

Mówiąc o różnicach, jakie zachodzą pomiędzy różnymi odmianami konopi zazwyczaj zwraca się uwagę na stosunek THC do kanabidiolu. THC to podstawowy aktywny składnik konopi i to właśnie on jest odpowiedzialny za najpopularniejsze i najbardziej pożądane efekty związane ze stanem upalenia, a więc między innymi za euforię i napady śmiechu. Warto w tym miejscu podkreślić, że również THC jest w stanie wywołać w niektórych palaczach lęki i paranoje. Kolejnym składnikiem, którym warto się zainteresować jest kanabidiol. Ten działa zdecydowanie bardziej spokojnie, okazuje się przy tym, że jest w stanie blokować efekt wywoływania psychoz charakterystyczny dla THC. Wspominana już odmiana skun tym różni się od innych, że zawiera zdecydowanie więcej THC niż kanabidiolu, co może być kojarzone z bardziej widocznymi problemami z pamięcią krótkotrwałą.

wpływmarihuany na pamięćSame badania kanabidiolu cieszą się zresztą coraz większym zainteresowaniem. Wiele osób wyraża nadzieję, że mogą one pozwolić na odkrycie tych mechanizmów, które odpowiadają za tworzenie pamięci, a tym samym są w stanie przynieść nieocenione korzyści w czasie terapii schorzeń bezpośrednio łączących się z deficytem pamięci. Wspomniane badania pozwalają także wiązać wzrost problemów z pamięcią krótkotrwałą obserwowany w ostatnich latach wśród młodych palaczy z dążeniem do hodowli i opracowywania nowych gatunków konopi, dla których charakterystyczna byłaby wyraźna przewaga THC nad kanabidiolem. Tendencja ta może przyczynić się także do częstszych przypadków zachorowania na schizofrenię oraz innych długotrwałych problemów psychologicznych, choć teorie takie nie znajdują jeszcze jednoznacznego potwierdzenia.